vrijdag 27 maart 2015

facebookbericht 733Simon Gelten, niet alleen links laakt de uitspraken van de burgemeester van Antwerpen, ook zijn centrum-rechtse coalitiepartners. Het gaat hier overigens niet over links of rechts maar over elementair fatsoen en menselijkheid.

*

En, Simon Gelten, er is wat mij betreft in dat interview wél iets nieuws gezegd - het is namelijk bij mijn weten de eerste keer dat een zo belangrijk politicus, in functie, onversneden racistische uitspraken doet en bovendien zijn partijgenoten (Homans, Bourgeois) dwingt om hem gelijk te geven en zodoende zijn hele partij marginaliseert. Dat is geen oude wijn in nieuwe zakken, dat is in de naoorlogse Belgische geschiedenis du jamais vu, een verkenning van grenzen. Ik hoop samen met al wie fatsoenlijk denkt, zowel links als rechts, dat deze grens niet verder wordt overschreden.

*

Ik merk dat onze rechtse vrienden het de moeite waard vinden om hier te mobiliseren. Op de zeer interessante argumenten van voormalig Vlaams parlementslid voor Vlaams Blok/Belang (1995-2014) Pieter Huybrechts heb ik niet meteen een antwoord klaar. Carlo van Berckelaer stelt tenminste nog een vraag en het antwoord daarop is heel eenvoudig: een uitspraak waarmee een volledige etnisch gedefinieerde groep mensen negatieve kenmerken wordt toegedicht, is racistisch. Als dat de waarheid is die u wenst te verdedigen, Brigitte Melon, dan moet u dat maar doen, maar het is niet wat ik onder waarheid versta en ik voel mij daarbij gesteund door de reacties van de talrijke goed geïntegreerde Berberse Marokkanen die zich door de uitspraken van de burgemeester van Antwerpen gekwetst voelen.