maandag 9 maart 2015

facebookbericht 722 + reactie


IJzer en kant. Dit is de zinvolste commentaar die ik over het cynische geposeer van N-VA-parlementslid Zuhal Demir in het federale parlement las.

Mag ik het geposeer van Demir gewoon vulgair noemen? In het buitenland, zeker in Noord-Amerika, zouden ook de commentaren van Bracke en van Torfs een rel opleveren. Smachtende Oriëntaalse blikken mogen er best zijn, maar ik wantrouw politica die menen daarmee te moeten uitpakken vanuit het pluche van de Kamer. Of hoe Vlaanderen krampachtig breeddenkend poogt te zijn, maar schittert in een enggeestig pseudo-libertijns geblaat. (WL)

Maar natuurlijk is het vulgair, Willem. Smakeloos, misplaatst, en een openlijke uiting van minachting voor de democratie want misbruik makend van het parlement als locatie. Bovendien zijn die foto's, voor zover ik ze heb gezien, helemaal niet zo bijzonder. Wellicht is het gebruik van het parlement als locatie meteen ook een hint naar de ware agenda van de N-VA: afschaffen die parlementaire handel. Ik deel het commentaar van Johan Sanctorum hier omdat ik vind dat hij voorbij die terechte ethische en esthetische afkeuring de juiste politieke duiding geeft: de demarche van Demir past perfect in een zorgvuldig uitgekiende mediastrategie van haar partij.

De commentaar van Torfs, overigens, vond ik buitengewoon intelligent.

Er zat veel spot in, klopt. Maar toch vond ik de reactie van de Nederlandse opponent duidelijker en terecht. (WL)

Ja, natuurlijk. Maar die Nederlandse opponent is geen rector van een katholieke universiteit, nietwaar? Gezien zijn positie was de commentaar van Torfs zeer scherp. 'De duizelingwekkende diepte van uw standpunten...'au fond was de grootste sneer naar de media: jullie laten dit toe, jullie selecteren gasten op basis van goedkope criteria.
en persoonlijk vind ik het onaanvaardbaar dat de voorzitter van het parlement hiervoor toestemming geeft. Het parlement is er voor "de mensen". Dat verdient alle respect en sérieux - elke andere zweem is er te veel aan. Ja, conservatief. Ik heb me dood geergerd aan alle vergoelijkende commentaren. Enkel "die Walen" maakten er een probleem van.
PS. ik herinner me nog dat er ergens een oud-studente op een unief hete dingen had gefilmd. 't Kot was te klein. Laat staan dat het een professor zou zijn die in de aula een stomende sessie laat doen. Benieuwd naar de reactie van de rector. (DDL)
 
Het gebrek aan respect voor het parlement als instelling is hier inderdaad cruciaal. Er zijn indertijd seksfoto's gemaakt in een rechtbank (Gent). Dat werd toen ook terecht aangeklaagd. In een kerk, moskee of synagoge moet je zoiets ook niet doen. Wie deze elementaire regels overtreedt, is ofwel dom omdat hij de draagwijdte van zijn daden niet correct inschat, ofwel perfide, omdat hij de afbraak van deze instellingen op het oog heeft. Ik hoop dat hier domheid in het geding is, maar vrees dat het om perfiditeit gaat.