zondag 29 maart 2015

facebookbericht 737Sommigen hebben het opgemerkt: de burgemeester van Antwerpen was niet aanwezig in het federaal parlement toen daar over zijn uitspraken over racisme – sommigen zeggen: zijn racistische uitspraken – werd gedebatteerd. Diegenen die dat hebben opgemerkt, wéten dat de burgemeester van Antwerpen naast burgemeester van Antwerpen en voorzitter van zijn partij ook federaal parlementslid is, anders zouden ze natuurlijk niet opmerken dat hij daar niet aanwezig was – een dergelijke vaststelling zou zinledig zijn aangezien iedereen die geen federaal parlementslid is daar niet hoort te zitten. Maar de burgemeester van Antwerpen is dus wel federaal parlementslid en toch was hij daar niet. Ook al ging het debat in grote mate over hem. De burgemeester van Antwerpen is daar meestal niet. Is hij daar eigenlijk al eens geweest? Ja, de burgemeester van Antwerpen is al minstens één keer gespot in het federaal parlement, dat was die keer dat hij daar zat kaart te spelen met drie partijgenoten. Waarmee hij welbeschouwd niets anders deed dan wanneer hij daar niet zit: zijn minachting voor de parlementaire democratie etaleren.