zaterdag 28 maart 2015

facebookbericht 734 / reactiesDe aanhang van de burgemeester van Antwerpen, zeg maar zijn digitale intimidatiemachine, heeft mijn Facebookaccount gevonden. Ik deelde gisteren het uitstekend geschreven artikel van Youssef Kobo, en mocht daaronder enkele veelzeggende reacties oogsten. Ik plaats ze hier nog eens apart omdat ik hun toon en de teneur en de wijze van argumenteren erin toch wel bijzonder vond.


“Of uw haat-en scheldtirade in dit artikel veel schade gaat berokkenen aan Bart de Wever durf ik betwijfelen. Ik hoor steeds meer mensen zeggen dat het genoeg is, genoeg met de leugens en beschuldigingen. Eindelijk iemand die de waarheid kan en durft zeggen. Die de vinger op de wonde legt en helemaal niets racistisch gezegd heeft ,want dan mag men hem veroordelen!! Het debat kan nu misschien eens open en eerlijk gevoerd worden ? In het belang van iedereen voor de geïntegreerde allochtonen in het bijzonder.” (B.M.)

*

“Welke onversneden racistische uitspraken heeft De Wever gedaan...of heeft Pascal Cornet iets anders gelezen?” (CvB)

*

“Vroeger had je smerige nazi-collaborateurs, nu heb je moslim-collaborateurs... Aanhangers blijkbaar van de SS-moslimdivisie 'Handschar'. Hopelijk belanden die ook voor jaren in het gevang !!!” (P.H.)

***

Hier heb ik dan zelf nog eens gereageerd – 


“Ik merk dat onze rechtse vrienden het de moeite waard vinden om hier te mobiliseren. Op de zeer interessante argumenten van voormalig Vlaams parlementslid voor Vlaams Blok/Belang (1995-2014) Pieter Huybrechts heb ik niet meteen een antwoord klaar. Carlo van Berckelaer stelt tenminste nog een vraag en het antwoord daarop is heel eenvoudig: een uitspraak waarmee een volledige etnisch gedefinieerde groep mensen negatieve kenmerken wordt toegedicht, is racistisch. Als dat de waarheid is die u wenst te verdedigen, Brigitte Melon, dan moet u dat maar doen, maar het is niet wat ik onder waarheid versta en ik voel mij daarbij gesteund door de reacties van de talrijke goed geïntegreerde Berberse Marokkanen die zich door de uitspraken van de burgemeester van Antwerpen gekwetst voelen.”  

– maar op die reactie kwam geen inhoudelijk weerwerk:

***

“Mr. Cornet, u weet zeer goed dat Bdw geen rascistische uitspraken deed. Hij had anders al 77 klachten aan zijn been. Niet dat ik u in staat acht tot een louterende zelfreflectie, toch dit artikel (op Doorbraak: ‘Waarom BDW zijn critici zo razend maakt’) eens lezen...” (P.D.C.)

*

“Mr cornet ik snap zelfs niet wat Dewever over die bepaalde groep zegt, want dat die groep u op straat ziet en ze zijn met meer dan 5 komen ze vragen dat er problemen zijn, zo behulpzaam nietwaar ;-)” (A.A.)

*

“In dit land is de vinger op de wonde leggen gewoon 'not done'. Men zou altijd ' politiek correct' moeten zijn.... BDW durft ten minste zeggen wat de meerderheid denkt, zelfs velen van die 'linksen' maar deze laatsten durven nooit hun mond opentrekken om het profitariaat onder hun kiezers niet voor de kop te stoten! De reacties vanuit de andere politieke partijen zijn louter electorale schijnbewegingen!” (J.D.)
*

Kleine algemene bemerking waarde heer Cornet: eigenlijk doet u niet ter zake. Wij erkennen respectvol andersdenkenden en -voelenden. Maar de ongeveer max 25% van de kiezers die jullie nog vertegenwoordigen zijn voor onze zaak niet relevant. Wij gaan geen tijd verliezen met het zelfs maar aanduiden van uw sofismen, laat staan ze te weerleggen. Socialisten communisten en groenen zijn druk bezig zichzelf irrelevant te maken in hun onderlinge nonsens opbod. Uw "argumenten hebben niets uitgehaald toen we amper 7% van de kiezers vertegenwoordigden, waarom denkt u dat diezelfde " argumenten " zouden werken nu we meer dan 30% van de kiezers bekoren. Van contraproductief gezwets gesproken. (H.H.)

*

Dat is pas klare taal, waarde mijnheer Helmut Haelterman. Het siert u dat u op deze manier tenminste openlijk bent in het ontwijken van de discussie. Peter Du Chau, misschien interesseert het u dat nog iemand anders, die in uw kringen nochtans op veel waardering kan rekenen, kritisch is voor de uitlatingen van uw burgemeester: https://visionairbelgie.wordpress.com/2015/03/27/als-god-het-wil-waarom-de-islam-zich-niet-laat-moderniseren/ Als ik goed kan lezen, wat u voor mijn part niet hoeft aan te nemen, staat in dat artikel impliciet dat de uitspraken van uw burgemeester wel degelijk stigmatiserend waren voor een welbepaalde etnische en dus, wat mij betreft, racistisch waren. Nu weet ik wel, Helmut Haelterman, dat hier de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Volgens Patrick Charlier is er een onderscheid tussen woorden en daden. Maar dat is legalisme. Op die manier zou geen enkele uitspraak als racistisch kunnen worden bestempeld. Dat is natuurlijk larie. We weten allemaal dat als een belangrijk persoon op een openbaar forum bepaalde woorden uitspreekt, dit ook een daad is, een performance (denk aan de notie 'performatief taalgebruik') waarvan de impact wel degelijk zeer reëel is. Bij de medestanders zetten deze woorden aan tot racisme, bij de slachtoffers van racisme vergroten zij nog de schade omdat zij zich erdoor gekwetst voelen. Zich achter het onderscheid tussen woorden en daden wegsteken is hypocriet en eigenlijk ook laf. Bovendien wijst het inroepen van dat onderscheid op zich al op het besef dat de woorden wel degelijk een racistische strekking hadden.

***

Hierna wordt het gesprek afgeleid, een beproefde tactiek bij deze mensen. Ook het niveau van de discussie gaat pijlsnel de dieperik in:

***

Dus, mr. Cornet, als ik jou morgen met de wagen aan een volgens jou te hoge snelheid voorbijzoef, dan verdien ik een bekeuring? (PDC)

*

Als de snelheid waarmee u zoeft door een gehomologeerd toestel of een gemachtigd persoon objectief is vastgesteld als zijnde te hoog, dan verdient u inderdaad een bekeuring, mijnheer Peter Du Chau. Of ik vind dat u te snel rijdt of dat u mij niet mag voorbijzoeven, dat doet er niet toe. Maar wat heeft dit met de discussie hierboven te maken?

*

Alles, Mr. Cornet, maar ik dacht dat u stelde dat u goed kon lezen of op zijn minst begreep wat u schreef : "...wat mij betreft, rascistisch waren". En voor zover ik kan zien ben u geen geijkt meettoestel! ;-) (PDC)

*

Mijnheer Peter Du Chau, ik denk dat wij niet hetzelfde gevoel voor humor hebben. Dat is op zich niet erg en ik respecteer ten volle dat u andere referentiekaders hanteert, maar het is wel goed dat we dat van elkaar weten en verdragen.

*

De kritiek op zijn woordgebruik deel ik overigens wel. Vooral naar het einde van het interview toe vroeg ik me af waarom hij telkens berbers aanhaalde. Dat was nergens voor nodig geweest en het overschaduwt op alle mogelijke manier het debat. Heel jammer. Dat movement X, kifkif hier zich waanzinnig op profileert, is dan weer erg vermoeiend en helpt het debat ook geen millimeter vooruit, integendeel. (SD)

*

Meningen zijn als anussen.. iedereen heeft er een en niemand wil iets weten van de andere zijn ;-) (BV)

*

Ik bemerk een nieuw soort racisme . Mijn naam is ook bart! En dan ? Gaan we discrimineren op basis van naam ? (BVG)

*

Bart Vanseer, er zijn er anders veel die geilen op anderen hun...! ha ha. (CvB)