woensdag 25 maart 2015

facebookbericht 728


Voor de burgemeester van Antwerpen en tevens voorzitter van de grootste partij van het platte Vlaanderen had dat vliegtuig op geen beter moment tegen een berg kunnen vallen. De media grijpen in elk geval de kans aan om de aandacht weg te leiden van de racistische uitspraken die hij eergisteren zeer bewust en zonder noemenswaardige tegenspraak kon doen in het zogenaamde duidingsprogramma Terzake.

*

En nu ik het zo zie: de term 'zuidflank' krijgt door de coïncidentie van enerzijds de overgekomen Blokkers paaien en anderzijds het vliegtuig dat noordwaarts vliegend tegen een berg botst wel een wat akelige bijklank.