dinsdag 9 oktober 2012

schrikkel 273c


Aan alles gaat een ethische keuze vooraf, ook aan de manier waarop je publiciteit maakt. Zo kun je opteren voor een oorbare aanwezigheid in het straatbeeld. Je plakt aan op de daartoe bestemde borden. Maar dat garandeert niet altijd de grootste zichtbaarheid. Om op te vallen, moet je al eens buiten de lijntjes durven te kleuren. Welk kleur viel in Brugge het meest op tijdens de verkiezingscampagne? Daar bestaat geen twijfel over: blauw. Blauw was nadrukkelijk aanwezig op plekken waar anderen niet bij kunnen of niet bij willen. Blauw maakte in de keuze tussen mooi binnen de lijntjes blijven en zo zichtbaar mogelijk zijn, ook al is dat laatste op een manier die niet oorbaar is, de keuze om zo zichtbaar mogelijk te zijn. En zo zie je het gebeuren dat overal waar gebouwd wordt, leegstand is, panden staan te verkrotten of afgebroken worden of te koop worden aangeboden of op nog andere manieren een link verraden met de vastgoedsector, blauw aanwezig is. Blauw is de kleur van het vastgoed. Open Vld is de partij van het geld. Dat is een logische gevolgtrekking. Maar een die ze wel riskeren door zo nadrukkelijk opportunistisch die vorm van zichtbaarheid na te streven.