zaterdag 20 oktober 2012

facebookbericht 327

Velen hadden het over die parallellen met de jaren dertig, onder meer ook twee vooraanstaande socialisten, Tobback en Termont. Ik vind het alvast onthutsend dat dit niet heeft geleid tot een immense rel. Zoals ook zeer licht wordt gegaan over de aanstelling tot schepen van 'Vlaamse zaken en inburgering' in Aalst van een man die tot nog maar een paar maanden geleden lid was van de VB-fractie in het Vlaams parlement en die ooit nog heeft meegeschreven aan het 70 punten-programma: Karim Van Overmeire. Hij heeft vast en zeker een kijk op inburgering. Vreemde tijden.