vrijdag 19 oktober 2012

facebookbericht 324

Er komt, onder N-VA-bewind, een schepen van Vlaamse zaken en inburgering in Aalst. Verneem ik zonet op de radio. Pardon, is dat geen provocatie? Hoe heet die schepen? 'Het noemt "schepen van Vlaamse zaken en inburgering",' zegt de burgemeester. 'Dat is belangrijk om de verfransing van Aalst tegen te gaan.' Het 'noemt'. Tja.