vrijdag 12 oktober 2012

schrikkel 271

Ik passeerde langs het nieuwe kantoorgebouw aan de achterkant van het Brugs station. Allerlei diensten die vroeger in het centrum gehuisvest waren, hebben hier een nieuw onderkomen gevonden. Bereikbaarder allicht voor wie met trein of auto komt werken, maar het sociaal weefsel en de levendigheid van de binnenstad gaan er met dit soort verhuizingen beslist niet op vooruit. Ik weet ook niet of de ambtenaren er allemaal blij mee zijn. Je kunt hier in de middagpauze niet eens een koffie gaan drinken aan het Huidevetterspleintje of gewoon op een bank aan de Dijver wat zitten bijkletsen. Wat je wel kunt doen, is een koffie uit de automaat ‘knallen’ (heb ik van Connie Palmen, die het in I.M. rapporteert als een stopwerkwoord van Ischa Meijer) – en dan heb je suikertjes en melkjes nodig. Die dienen in groten getale te worden aangevoerd – en precies dat is waarvan ik hier getuige was. Alsook van de aanvoer van een hele ‘palet’ wc-papier – van knallen gesproken! Want ja, dat moeten die ambtenaren natuurlijk ook doen, evengoed in de rand als in het centrum!