zondag 9 januari 2022

wolken 4474

wolkenfragment uit Fleur Jaeggy, De gelukzalige jaren van tucht

4474

De wind rimpelde het rampzalige meer, rimpelde mijn gedachten terwijl hij de wolken wegveegde, ze spleet met een bijl, en daarboven was een glimp zichtbaar van het Laatste Oordeel, dat eenieder van ons beschuldigt van niets. (74)