dinsdag 4 januari 2022

notitie 75

GEDEELDE GEHEIMEN

Niemand is volmaakt onschuldig – iedereen heeft een geheim. En we kunnen enkel samenleven indien niet wordt gemorreld aan de stilzwijgende overeenkomst – de ongeschreven wet, zou je ook kunnen zeggen – om dat geheim ongemoeid te laten. Dat lijkt me de essentie van de bijzonder geslaagde Belgisch-Zwitserse psychologische thriller Une Part d’ombre.

David (Fabrizio Rongione) is gelukkig getrouwd, heeft twee leuke kindjes, maakt als leerkracht deel uit van een hechte groep collega’s, die ook vrienden zijn want ze gaan samen op reis. Maar David is ook stil en op zichzelf. Achteraf herken je het: hij heeft iets te verbergen. Maar zonder bijkomende informatie zeg je gewoon: hij is stil en op zichzelf.

Door een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden geraakt David betrokken in het onderzoek naar een moord. Aanvankelijk wordt hij opgeroepen als getuige. Niemand is bezorgd. Maar stilaan wordt duidelijk dat David meer met de zaak te maken zou kunnen hebben en het vertrouwen brokkelt af. Tilman registreert haarfijn hoe machteloos David staat tegen de argwaan van zijn vrienden. Op één na, Noël (Baptiste Lalieu), die door dik en dun blijft geloven in Davids onschuld en als zodanig de ware vriendschap belichaamt – maar dat wordt dan ook weer afgestraft door de omgeving. Wie zich met een verdachte solidariseert, is zelf verdacht. Het incident en de verwikkelingen die er het gevolg van zijn verwoesten het voorheen zo evident-hechte gezelschap. Iedereen kiest partij en het is duidelijk dat zelfs als zou blijken dat David niets te verwijten valt, hij hier niet onbeschadigd zal uitkomen. Verdachtmakingen blijven plakken.

En passant wordt ook duidelijk dat nieuwsgierigheid een slechte raadgever is. Wie zijn neus steekt in de intieme affaires van een ander – wie met andere woorden de stilzwijgende overeenkomst die elke relatie schraagt schendt – verliest zelf ook zijn onschuld. Of háár onschuld, natuurlijk.

Heel mooi vond ik de rol die Noël speelt in dit verhaal. Hij blijft ervan overtuigd dat David geen moordenaar is, maar komt ondertussen iets anders te weten. Een ander geheim. Hoe zal hij daarmee omspringen want als hij ook dit afschermt, maakt dat van hem dan een medeplichtige? Neen, het is niet mogelijk zuiver tot op de graat te blijven – zowel afvalligheid als loyaliteit maakt onvermijdelijk vuil wanneer er geen vertrouwen meer is.

 

Samuel Tilman, Une Part d’ombre (2017; nog tot 17 januari te bekijken op VRT NU)