zondag 30 januari 2022

facebookbericht 1224

Het is opmerkelijk hoe, met ouder worden, de kloof tussen wat je zelf onder humor verstaat en de humor die tegenwoordig blijkbaar als humor wordt gezien, alsmaar wijder wordt. En dieper.