donderdag 21 maart 2019

driekleur 408


En toen zij eindelijk buiten adem tot stilstand waren gekomen, zeide zij een weinig hijgend dat hij leek op een met miljoenen lichtende kaarsen en gele bollen versierde kerstboom (zoals men die in Rusland heeft); iets stralends; waarvan het schijnsel makkelijk een hele straat kan verlichten; (zo ongeveer zou men haar woorden kunnen vertalen), want zoals hij daar stond met zijn blozende wangen, zijn donkere krullen en zijn zwart met rode cape scheen hij te gloeien, de glans te verspreiden van een lamp die in zijn diepste wezen was ontstoken. 


Virginia Woolf, Orlando, 49