dinsdag 19 maart 2019

het overzicht 098

Privacy: het blijft een moeilijke kwestie. De foto is steels gemaakt – vandaar de scheve horizon. Ik zou het niet anders durven. Toch toon ik hem, omdat hij zoveel zegt. Zij het niet zonder schroom. Bovendien is hij meer dan tien jaar geleden gemaakt. De figuren erop hebben intussen misschien een ander leven. Of geen leven meer. Of eindelijk een leven. Of nog altijd hetzelfde leven.

De bank waarvoor het bord reclame voert, heeft – maar geeft niet – wat de bedelaar vraagt. Die bank was toen volop over de kop aan het gaan en zou spoedig ophouden te bestaan. Hij staat nu in een andere verhouding tot andere banken, tot het hele systeem. Dat heeft ons allemaal miljarden gekost.

De bedelaar, ochgot, vraagt een paar centen en krijgt ze niet.

De essentie van de foto ligt in dat soort verhoudingen, en de tijdelijkheid ervan, de omkeerbaarheid. Blank (volgens sommigen moet je nu zeggen: wit) en zwart bevinden zich in een ongewone verhouding tot elkaar. Zwart kijkt neer op blank, dat afhankelijk is. Het is wennen.

Brussel – 081017