maandag 18 maart 2019

afscheid van mijn digitaal bestaan 116

voor deze rubriek selecteer ik de beste stukken die op deze blog zijn verschenen


Meteorologie en retoriek

Frank Deboosere, de VRT-weerman die erin geslaagd is om in zijn eentje de milieusensibilisering jaren af te remmen door consequent, zogezegd bij gebrek aan wetenschappelijke bewijzen, te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht was, voert nu drie redenen aan voor het onwaarschijnlijke warmterecord dat de voorbije herfst moest worden opgetekend – een gemiddelde temperatuur die 1,6 °C hoger ligt dan het vorige warmterecord, gevestigd in de herfst van 2005, is statistisch gesproken echt wel een anomalie. Het warme zeewater na de zeer warme zomer heeft september warmer dan normaal gemaakt; er is de ‘onverklaarbare’ aanhoudende luchtstroom vanuit het zuiden; en ten slotte – ‘en we kunnen het nu echt niet meer ontkennen’, geeft Frank met zichtbare tegenzin toe – is er de inbreng van het door menselijke activiteit veroorzaakte broeikaseffect.

Ik ben geen meteoroloog maar weet wel iets van retoriek. Het komt mij voor dat hier niet alleen door het toekennen van de derde plaats in het lijstje van oorzaken sprake is van misleiding. Het door mensen veroorzaakte broeikaseffect lijkt mij als éérste en misschien wel enige oorzaak te moeten worden genoemd want ligt dat niet ook aan de basis van de eerste twee oorzaken in Debooseres lijstje? Want hoe verklaar je dan die hete zomer, en waarom beginnen die winden nu ineens ánders te waaien?