vrijdag 29 maart 2019

Peter Venmans, Discretie 1


Vooraf (9-20)

De dystopieën van Orwell en Huxley voldoen niet meer. We hebben ‘behoefte aan een geüpdatete beschrijving van onze toekomst’. Met name het internet en de sociale media hebben de wereld grondig veranderd. We geven vrijwillig onze privacy prijs. Waartoe dit kan leiden, leren we uit een dystopie van deze tijd: De Cirkel waarin Dave Eggers aantoont dat ‘de droom van totale transparantie (…) in de praktijk een nachtmerrie [is]’. We hebben wel degelijk behoefte aan privacy. Een laatste zone van verborgenheid en zelfs geheimen is noodzakelijk om samen met anderen te kunnen leven.

Discretie is als ‘respect voor het psychische privébezit van de ander’ (Georg Simmel) een vorm van altruïsme, dat uiteindelijk toch ook het eigenbelang dient: we laten de ander op de voorgrond treden en van zijn geluk genieten om het samenleven te faciliteren, wat uiteindelijk onszelf ten goede komt.

Wie discreet is, trekt zich niet volledig terug maar houdt zich tijdelijk op in een tussenruimte. Het is geen psychologische eigenschap zoals verlegenheid, maar ‘een vorm van mentale souplesse’. (Venmans verwijst hier naar de ideeën van Pierre Zaoui en Hannah Arendt.) Discretie komt in vele aspecten van het leven aan bod: opvoeding, management, zorg, diplomatie, democratie.

Met zijn boek wil Peter Venmans ook een commentaar leveren op onze volgens hem indiscrete tijd: ‘wat we kwijtraken door transparantie tot dwang te maken, is het vermogen om zelf te beslissen over ons verschijnen en verdwijnen, terwijl dat voor het leiden van een goed leven juist onontbeerlijk is’. Discretie wordt op die manier een ‘pleidooi voor de schaduw, de schemerzone, de luwte, het halfduister, de vele tinten grijs, en voor mentale beweeglijkheid’.

Lees hier aflevering 2 van deze samenvatting.