zaterdag 16 maart 2019

van Dale 371-375


371
De letteren waren een paskwil.
Virginia Woolf, Orlando, 88

1paskwil (het; -len; paskwilletje) 1 beledigend spotschrift in woord of beeld, syn. schotschrift: ergens een paskwil van maken 2 grap, spotternij 3 belachelijke, dwaze vertoning, parodie

372
Binnenplaatsen en gebouwen, grijs, rood, prune, in een ordelijk en symmetrisch patroon bijeen (…)
Virginia Woolf, Orlando, 96

1prune /pryn(ə)/ (bn.) pruimkleurig, roodpaars: een prune japon

373
Zelfs het landschap voor zijn deur was minder met bloemen omkranst en de hondsrozen zelf waren minder doornig en gril.
Virginia Woolf, Orlando, 103

4gril (bn.) (gew.) 1 huiveringwekkend, griezelig: ‘t is een gril gezicht 3 (van kleuren) overmatig licht, syn. schel, schril: gril kijken, met wijd opengesperde ogen staren; grille ogen, wijd open, felle ogen

374
Wij kunnen derhalve de inhoud dezer stukken niet nader vernoemen, slechts betuigen dat Orlando met al zijn cachetten en zegellak, zijn linten van velerlei kleur die op verschillende wijzen bevestigd moesten worden, met het grosseren van titels en het zwierig versieren der hoofdletters, druk doende was tot aan het déjeuner – een uitgebreide maaltijd bestaande uit een stuk of dertig gangen.
Virginia Woolf, Orlando, 111

grosseren (overg.) grosseerde, h. gegrosseerd) 1 (mbt. een stuk) overschrijven of in die vorm overbrengen, waarin het ten uitvoer kan worden gelegd 2 (mbt. een akte) een grosse maken van –  
grosse /ɤrɔsә/ (de (v.); -n) 1 een in het net, met grote duidelijke letters gesteld en voor conformiteit gewaarmerkt afschrift van een officieel stuk, tgov. minuut: tweede (enz.) grosse, nieuw afschrift van de oorspronkelijke akte, ingeval de (eerste) grosse verloren gaat 2 (in ’t bijz.) afschrift van een vonnis of een andere authentieke akte in de vorm waarin zij ten uitvoer kan worden gelegd (d.w.z. beginnend met de woorden: ‘In naam des Konings’ resp. ‘der Koningin’)

375
In de keuken was het zo donker dat men moeite had een test van een theeketel te onderscheiden.
Virginia Woolf, Orlando, 212

1test (de; -en) schotel of kom, gewoonlijk van aardewerk, syn. teil 2 pot of schotel van aardewerk, voor vuur bestemd; – (in ’t bijz.) kleine, vierkante, naar onderen smaller toelopende pot met één oor, die met een kooltje vuur in een stoof wordt geplaatst