maandag 12 februari 2018

van Dale 16-20


16
Het was voor hem het moment waarop hij definitief had beseft dat hij weg moest, niet alleen uit de stad, maar ook uit een kring waarin kroonjaren aan de orde van de dag waren.
(Bodo Kirchhoff, Wedervaring, 84)

kroonjaar (het) ieder tiende (of vijfde) jaar in het leven van een mens of het bestaan van een zaak

17
Hij maakt een machteloos gebaar met zijn armen, waarmee hij de hele uiterwaard met bandijk en oever en al lijkt te verontschuldigen voor de alomtegenwoordige afwezigheid van zijn vader.
(P.F. Thomése, De onderwaterzwemmer, 35)

bandijk (de (m.)) rivierdijk, geschikt om de hoogste waterstanden bij open rivier te keren

18
Er wordt halt gehouden in een negorij, waar de armzalige hutten tegen de zon schuilen onder de bladerkroon van een machtig vertakte sycomoor.
(P.F. Thomése, De onderwaterzwemmer, 85)

sycomoor (de (m.); sycomoren) Egyptische vijgenboom van de moerbeifamilie (Ficus sycomorus), var. sycomore

19
Een alternatief heeft hij overigens niet, dat is de makke van het pessimisme, zodat hij zich laat leiden door haar, waarheen de wind haar ook blaast.
(P.F. Thomése, De onderwaterzwemmer, 113)

makke (de; -s) (Barg.) 1 klap, slag 2 tegenslag, sof: een makke en een kanker, een dubbele tegenslag; – gebrek, kwaal

20
Tin denkt: van al dat geld dat Vics school heeft gestuurd, hadden ze die vervallen meuk best een likje verf mogen geven.  
(P.F. Thomése, De onderwaterzwemmer, 139)


1meuk (de; -en) (gew.) 1 bewaarplaats voor appels en peren, m.n. om ze door het liggen rijp te laten worden, var. muik 2 bewaarplaats voor geld, var. muik 3 bespaarde som, var. muik: hij heeft een goede meuk gemaakt, een aardig sommetje bespaard; een meuk geld hebben, heel veel 4 hoop rommel, huisraad, vuil goed enz., var. muik: veel meuk maken, alles overhoophalen