woensdag 14 februari 2018

facebookbericht 1068Het zich beroepen op en bezorgd zijn over zijn/haar privacy lijkt me altijd iets met ijdelheid te maken te hebben. Wie voor zijn privacy schermt, moet wel iets betekenen. Zoiets.