vrijdag 9 februari 2018

de winter van 2018 – 27



5 februari 2018

120 – Het aantal onderwerpen waarover ik tegenwoordig drie keer mijn woorden herkauw (en ze dus vier keer kauw) vooraleer ik er iets over zeg, neemt toe. Democratie, elitarisme, hoofddoeken…: het wordt steeds heikeler om daarover te spreken. Zeker voor een linkiewinkie als ik, die verondersteld wordt om de waarden van de Verlichting progressief en hoog in het vaandel te voeren. (Ik had het tussen haakjes hier, naar aanleiding van een rondreis in Frankrijk, al eens uitvoerig over liberté, égalité en fraternité.)

Égalité. Tja. Tussen mensen van verschillend geloof, ras, geslacht… Alle denkbare verschillen komen in aanmerking om het over gelijkheid te hebben. Of gelijkwaardigheid. En het wordt alsmaar ingewikkelder, naarmate de kleinste en meest van het ‘normale’ afwijkende niches en groepen tevoorschijn worden gehaald van onder de deksteen van eeuwenlang duidelijk en algemeen aanvaarde afbakeningen en zich – zoals dat dan heet – emanciperen. Uiteraard altijd met recht en reden, dat bestrijd ik niet. Ik herhaal: dat bestrijd ik niet. (En gelieve ook de aanhalingstekens op te merken waarin ik het woord ‘normale’ heb gevat.)

Wat ik zeg, is dat het ingewikkeld wordt.

Nu hebben we het met de transgenders. Het hek lijkt van de dam: televisieprogramma’s, getuigenissen, zorgvuldig getimede en gemediatiseerde outings. Het lijkt wel alsof het opeens niet snel genoeg kan gaan. Zo lijkt het televisieprogramma ‘M/V/X’ (waarvan ik zonet de eerste aflevering bekeek) bij momenten een reclamespot voor de afdeling Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek van het UZ Gent.

En ik herhaal, zéér beducht om voor reactionair te worden versleten: voor mij is het allemaal oké. Vrijheid blijheid, hoe meer diversiteit hoe beter en we zijn allang de tijd voorbij dat mensen opgesloten moeten blijven in de vooroordelen van anderen.

Maar laat ons alstublieft niet alles ‘normaal’ vinden. (Verdomme, weeral die aanhalingstekens.) We hebben die ‘norm’ nu eenmaal nodig om onze samenleving een beetje georganiseerd te krijgen. Die ‘norm’ hoeft geen waardeoordeel in te houden, maar de slinger moet nu ook weer niet de andere richting uitgaan, waardoor bijvoorbeeld een ‘geslachtsverandering’ – opnieuw aanhalingstekens, straks iets meer daarover – een na te streven doelstelling lijkt te worden, een ideaal. Neen, dat is het niet. Het is een uitermate problematische, complexe en pijnlijke transitie, met massa’s vaak zeer ongemakkelijke consequenties, niet het minst voor de betrokkene zelf maar ook voor zijn of haar omgeving. Ja, laat ons die omgeving ook eens in de discussie betrekken. Ik hoor daar opvallend weinig over. En aan het woord komen doen ze al helemaal niet. Of nauwelijks. Zou het kunnen dat die omgeving helemaal niet zo enthousiast is als tegenwoordig blijkbaar wordt verwacht? Zou het kunnen dat die omgeving zelfs al een sociale druk voelt om enthousiasme te betonen?


In de eerste aflevering van ‘M/V/X’ is op een gegeven ogenblik sprake van een vader die de transitie van zijn kind niet aanvaardt. Er wordt gefocust op dat kind: hoe moeilijk zij het heeft, hoe pijnlijk het voor haar is, hoe eenzaam zij is. Maar de vader blijft buiten beeld. Hem had ik ook graag eens gehoord. Waaruit bestaat bijvoorbeeld dat ‘niet aanvaarden’? Hoe uit het zich?

O ja, het is fout om van geslachtsverandering te spreken. Het gaat niet om ‘de aanpassing van het geslacht aan het lichaam maar om de aanpassing van het lichaam aan het geslacht’, doceert Petra De Sutter in het veelbesproken Terzake-debat met Dries Van Langenhove, een rechtenstudent die zich terecht afvroeg waar al die behoudsgezinde professoren waren om met Petra De Sutter in debat te treden, zodat het niet een student moest zijn die het tegen een professor moest opnemen. Ik ben het niet met alles wat hij zei eens, zoals ik het ook niet sympathiseer met alles wat Petra De Sutter zei. En het was trouwens ook vaak een semantische discussie: zo vér lagen hun standpunten nu ook weer niet uit elkaar. Maar ik was het wél eens met Van Langenhoves conclusie: ‘Ja, de media moeten veel aandacht schenken aan het fenomeen. Maar zij moeten dat op een genuanceerde manier doen, niet enkel op een toejuichende, uitsluitend positieve manier.’ Want, zo dacht ik er dan bij: niet alle transgenders zijn zo geslaagd en met het resultaat zo tevreden als Petra De Sutter, die het zich permitteert om rolmodel te zijn voor haar eigen winkel.