woensdag 28 februari 2018

Ishiguro & Ivory, Remains Of The Day130 Remains Of The Day: ik heb de verfilming nu al voor de derde of vierde keer gezien (en het boek las ik ook al een keer of drie) en ik blijf geboeid en met heel veel persoonlijke betrokkenheid kijken – ik bedoel daarmee: het gaat voor mij om veel méér dan een esthetisch genoegen. Wat het natuurlijk ook is: de verfilming en het boek zijn, allebei in hun discipline, genre en register, topwerken. James Ivory haalt uit het op zich al formidabele verhaal van Kazuo Ishiguro precies die elementen naar voren die hem op zijn beurt toelaten om niet alleen een tijdsbeeld te schetsen, en daarin een romance te situeren, maar ook om belangrijke filosofische of beter gezegd ethische problemen aan te kaarten. Een van de belangrijkste is deze: moet plicht altijd primeren op gevoel? Kan ooit de plicht om het gezag te respecteren worden verdrongen door het streven om van het eigen leven iets te maken? Achter beide motieven gaan hele mens- en wereldbeelden en maatschappijopvattingen schuil. En precies op de overgang van de ene naar de andere, van een strakke hiërarchische, aristocratische, op onwrikbare discipline gebaseerde samenleving naar een meer liberale, individualistische ordening waarin ook plaats kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld emotie, situeren Ishiguro/Ivory het verhaal van de butler die op het eind van zijn leven, wanneer hem nog maar weinig dagen overblijven (vandaar de titel) moet vaststellen dat hij misschien altijd wel een tikkeltje te plichtsbewust en te enggeestig-nauwgezet is geweest. Daardoor heeft hij de andere levens die hij had kúnnen leiden aan zich laten voorbijgaan. Meer nog, daardoor is hij blind geweest voor veel bredere maatschappelijke issues – in casu de politiek en ook de verandering die de maatschappij in de tijd van zijn leven buiten de muren van het landgoed waar hij altijd heeft gediend heeft ondergaan – en daardoor heeft hij vastgehouden aan ideeën en praktijken die ondertussen allang niet meer aanvaard zijn.

Wat moet je volgen: emotie of plicht? Het antwoord op deze vraag is zeker niet eenduidig te geven. Maar Remains Of The Day zet natuurlijk wel aan tot nadenken erover. Het nemen van beslissingen kan worden ingegeven door nooddruft maar ook door een ingeslepen en gedachteloos conformisme. Plichtsbesef kan ingegeven zijn door lafheid en verdient dus niet altijd een hoge morele appreciatie. Wie daarentegen alleen maar zijn gemoed volgt, kan ronduit dwaas zijn ongeluk tegemoet lopen (niets garandeert op het moment zelf het tegendeel), maar in sommige gevallen getuigt het misschien wel juist van een moed die grenzen verlegt en die op het eind van de rit (het leven) leidt tot de mogelijkheid om onbezwaard door melancholie en spijt terug te blikken.