vrijdag 28 oktober 2016

driekleur 277Wanneer hij in zijn residentie in de stad de Mauretaniêrs ontving, werd hij omringd door tal van dienaren – in het groen geklede jagers, lakeien in rode livrei en zwarte gespschoenen, eigen beambten en vertrouwelingen van allerlei aard. Men voelde bij dergelijke feesten iets van de gemoedelijkheid waarmee de Oude zich graag omgaf in zijn wouden; de ruime zaal was warm en helverlicht – niet door zonneschijn, maar als door vlammen en goud dat glanst in grotten.

Ernst Jünger, Op de marmerklippen, 55