zaterdag 22 oktober 2016

de herfst van 2016 – 17zondag 2 oktober

Aleppo deed me tot voor kort denken aan het prachtige verhaal van Vladimir Nabokov ‘”That in Aleppo once...”’, in Nederlandse vertaling opgenomen in de bundel Lente in Fialta. De titel van het verhaal is een citaat uit Shakespeares Othello. Dat soort kettingen van associaties en verbanden herkennen, is een van de genoegens van de lezer. Maar de naam Aleppo is nu wel definitief overschaduwd door iets anders. Hij staat nu in een andere ketting, in een onafzienbare rij van namen van steden: Ieper, Verdun, Guernica, Dresden, Sarajevo...

*

Een courgetteplant groeit meerdere centimeters per dag. Je kunt dat groeien dus observeren. En dat is, vertelt P., wat J. graag doet: J. ziet hoe de plant met zijn tentakels steun zoekt en zich dan met spiraalvormige aanhechtingspunten aan die steun vastschroeft. Dat doet hij zo stevig dat hij later op het seizoen zijn zware vrucht kan dragen. De natuur is wondermooi, en mensen zijn – aldus J. – niet de enige wezens die begiftigd zijn met intelligentie. Wat zij daar zelf ook over mogen denken.


Ik hield voor de periodiek De Bond van De Gezinsbond van 1 tot en met 6 oktober een dagboek bij. Het verscheen op 21 oktober en dit is de bijdrage van 2 oktober.