woensdag 7 januari 2015

facebookbericht 693

Wat mij bitter stemt is dat onze politici, voor zover ze nog iets méér zijn dan alleen maar de handpoppen van de economie, zich enkel met beuzelarijen lijken bezig te kunnen houden. En zich daar dan belangrijk bij voelen. Terwijl onze wereld op zijn grondvesten davert. Of misschien moeten we het anders zien. Misschien blijkt nu stilaan dat we lange tijd met  oogkleppen naar de wereld hebben gekeken, met een enge westerse blik, en dat nu stilaan een algemenere en minder comfortabele waarheid aan het licht komt, een waarheid waar het overgrote deel van de wereldbevolking al veel langer mee moet leven: dat we met te veel zijn en dat er bijgevolg schaarste is, en uitbuiting, en daardoor ook ruimte voor fanatisme en allerlei vormen van manipulatie. En dat vrijheid van meningsuiting, hoe kostbaar ook, een luxe is die een beperkte tijd in een beperkte ruimte door een beperkt aantal mensen kon worden genoten. Dat die vrijheid, samen met nog een aantal andere vrijheden, geen definitief verworven goed is. 
*

Volgens mij hebben die mannen meer een probleem met hun eigen individuele identiteit dan met het beeld dat zij hebben van de westerse samenleving. Het probleem is volgens mij meer psychologisch en economisch dan ideologisch, laat staan religieus van aard.

*

99,99 procent van de moslims doen dat soort dingen niet. Dus is religie geen verklaring. Maar de religie levert wel de vlag, de tekens, de symbolen voor de fanatiekelingen. Het wordt tijd dat de gematigde islam hier duidelijk en massaal afstand van neemt. Frustratie is, zo voel ik het aan, de voornaamste oorzaak. En ongekanaliseerde testosteron. (Maar terwijl ik dit schrijf, besef ik ook wel hoe futiel dit gegeneraliseer is.) De geopolitiek van de voorbije decennia zal ook wel een rol spelen. Laat ons proberen naar elkaar te luisteren en de waarde van elkaars argumenten in te zien. Niemand heeft in deze discussie volledig gelijk. Ik ook niet.