dinsdag 27 januari 2015

facebookbericht 708


Natuurlijk vind ik het erg wat er in Parijs gebeurde, er zijn geen woorden voor. En natuurlijk vond ik die optocht van anderhalf miljoen mensen indrukwekkend – al was de onmiddellijke en sluikse politieke recuperatie wansmakelijk. En uiteraard vind ik de vrijheid van meningsuiting een hoog goed, zij het dat ik niet vind dat wij niet het onderscheid moeten maken tussen aanvaardbare en onaanvaardbare vormen daarvan, waarbij opruiend, blasfemisch, onwelvoeglijk, wansmakelijk en stijlloos voor mij wel degelijk nog altijd categorieën zijn om die tweede categorie af te bakenen. Mais je ne suis pas Charlie. Ik laat mij niet voor die kar spannen. En wel omdat ik vind dat al die mensen die zich zo genoodzaakt voelen om voor de vrijheid van meningsuiting op te komen, zich nu maar eens moeten realiseren hoezeer de kanalen waarvan zij zich bedienen om ‘op de hoogte’ te blijven worden gegijzeld door de commercie, door onze zucht naar aangename en mooi lopende maar altijd oppervlakkige verhaaltjes, door de onvoorstelbare haast waarmee alles erdoor wordt gejaagd, door de neiging om elke nuance in sjablonen te verstikken. Ik hoop dat er spoedig eens wordt geprotesteerd tegen die vorm van schending van de vrijheid van meningsuiting. En dan, ja dan, zal ik met plezier Charlie zijn.