dinsdag 27 januari 2015

reactie1/3 de van het VRT budget komt niet van de overheid, maar van andere bronnen zoals reclame en sponsoring. Dat is decretaal zo vastgelegd. Het is dus niet meer dan normaal dat ook de openbare omroep reclameboodschappen uitzendt. Hun aantal per uur is (wettelijk) beperkt en ligt een pak lager dan bij de RTBF.
M.E.

*

Oké, dat kan best zijn Marc, maar de hoeveelheid reclame tussen zeven en acht is toch werkelijk exorbitant, niet? Ik zou een reclamevrije zender zeer gunstig gezind zijn. Zonder dat ik voor dat reclamevrij-zijn extra zou moeten betalen, uiteraard.