zondag 9 november 2014

wolken 1224-1230wolkenfragmenten uit Javier Marías, Denk morgen op het slagveld aan mij

1224
(…) alles gaat op die manier, wandelen door de gekozen straat of in een auto stappen waarvan de bestuurder ons wenkt vanaf zijn zitplaats met het portier open, het vliegtuig nemen of de telefoon beantwoorden, uit eten gaan of in het hotel blijven om verstrooid door het schuifraam te kijken, jarig zijn en opgroeien en ouder worden om gerekruteerd te worden, het gebaar maken om een kus te geven die andere kussen oproept die ertoe leiden dat we blijven treuzelen en waarvoor we ons zullen verantwoorden, om een baan vragen of er een accepteren en zien hoe de onweerswolken zich samenpakken zonder beschutting te zoeken, een glas bier drinken en naar de vrouwen op hun krukken voor de bar kijken (…) (54)

1225
De regen viel zoals die zo vaak valt in het onbewolkte Madrid, gelijkmatig en traag en zonder een wind die hem verschrikt, alsof hij wist dat hij dagen zou aanhouden en geen razernij of haast had. (113)

1226
(…) het eerste gebaar dat in de lucht hangt en dat onmerkbaar versneld of vertraagd kan worden, zoals het samenpakken van de wolken vóór de donderslag (…) (169)

1227
Een van hen keek omhoog, naar de bomen van de avenue of de promenade – naar het lover –, alsof ze werd aangetrokken door het lichte, onharmonische schommelen van de takken, of liever de bladeren, er woei alleen een briesje en het was bewolkt. (201)

1228
(…) daarna verdwenen de vliegtuigen in de richting van een met wolken doorsneden zon (…) (239)

1229
Ik liep die gang door en ging de zitkamer binnen, daar was meer licht dat van buiten kwam, de straatlantaarns, een neonlamp, de hemel die altijd licht geeft ook al is het bewolkt en onstuimig weer, het geluid van het onweer zou dat van mijn voetstappen overstemmen, er was weinig kans dat zij die hoorde of dat zij beiden die hoorden met die donderslagen en die regen die neerkletterde op de daken en de terrassen en de gevallen bladeren en de grond. (247)

1230
Ik kocht verscheidene Spaanse en Engelse kranten en nam plaats in het café, het was een mooie ochtend, koud maar voorlopig onbewolkt, dat zou niet lang duren in Londen. (332)