zaterdag 29 november 2014

facebookbericht 666JeroenOlyslaegers klaagt het democratisch deficit aan van een regering die zich achter Europa verschuilt om het eigen beleid te verdedigen.

Er is bovendien ook intern in die partij heel wat stront aan de knikker inzake democratische beginselen: kijk maar naar de buitenlandpolitiek (zie link), de standpunten worden er gewoon 'en cours de route' veranderd, wellicht zonder al te veel consideratie voor de achterban. En wat met de democratische beginselen van de regering waar deze partij deel van uitmaakt, als het regeerakkoord in de achterkamertjes Atoma-gewijs wordt bijgesteld en het volgende al uitgeschreven... 't Is wellicht van alle tijden, dat we in een schijndemocratie leven, zeker als het om Europa gaat, maar nu gebeurt het wel zeer 'openlijk'. Zal ook wel met de toegenomen alertheid van de burger te maken hebben - in die zin mogen we blij zijn dat er zoiets als 'sociale media' bestaat, denk ik.