dinsdag 11 november 2014

facebookbericht 651De Vlaamse Beweging werd niet groot met buitenparlementaire actie. De Vlaamse Beweging is groot geworden met televisieamusement, bekrompenheid, kneuterigheid, hebzucht en angst. En ze zal, zodra ze dat van zichzelf inziet, opnieuw verschrompelen, terugkeren naar haar natuurlijke bedding, die wordt uitgebaggerd door een kleine minderheid, en plaatsmaken voor solidariteit en een algemene verbreding van het perspectief. Enfin, dat is toch wat ik hoop.