vrijdag 7 november 2014

facebookbericht 646


Ik heb mij dat ook afgevraagd, Dirk Van Bastelaere (waarom de vakbonden de neonazi’s die de betoging hebben gekraakt niet heeft kunnen/willen tegenhouden). Ik weet niet of er niet meer dan twee neonazi's waren. Ik kan niet anders dan concluderen dat de organisatoren van de betoging te laks zijn geweest. Wellicht hebben beide heren zich zo low profile mogelijk gehouden – dat meen ik ook uit de foto's te kunnen afleiden. Hopelijk trekt men hieruit voor de komende manifestaties lessen. Maar om uit deze nalatigheid, voor zover het er al een was, af te leiden dat vakbonden fundamenteel onbetrouwbaar zijn en de rellen 'toestaan' en zich daarmee outen als 'objectieve bondgenoot van de neonazi's', zoals u het formuleert, dat lijkt me toch wel een wat overhaaste conclusie. Een rotte appel maakt niet de hele fruitmand wormstekig, maar je moet hem wel snel verwijderen. We zullen zien bij een volgende gelegenheid. (De omgekeerde redenering, als zouden de relschoppers door VOKA en dergelijke zijn gesubsidieerd, wat je aan de andere kant van het spectrum kunt opvangen, is al evenzeer een te voortvarende veralgemening. Maar even 'logisch' als de uwe, dat wel.)

*Die 'onbetrouwbaarheid' van de vakbonden inhoudelijk beargumenteren, voor mijn part oké, maar daar heb ik het niet over. Het ging mij aanvankelijk om uw in mijn ogen provocerende post hierboven, met als cynische aankondiging 'sociaal overleg 2014'. Mijn vraag aan u is: 1. leidt de zogezegde onbetrouwbaarheid van de vakbonden zich tot het moedwillig laten kraken van de eigen betoging?, en 2. wat zou daarvan dan de bedoeling kunnen zijn? Want straks beweert u nog dat die twee Hollandse hooligans op de loonrol van het ABVV staan.