vrijdag 7 november 2014

facebookbericht 647Het lijstje van de zuiverheidsdictatuur kan worden aangevuld: al eens een accident gebeurd met een dronken bestuurder?, rook de cafés uit; al eens iemand aan een longkanker gestorven die niet was veroorzaakt door het fijn stof van het verkeer?, installeer een veralgemeend rookverbod; slikt een bejaarde een flippo in?, vaardig een algemeen flippoverbod uit (dat was een voorstel van de groenen); valt er een fietser eens ongelukkig met zijn kop op de borduur?, hup iedereen een helm op zijn kruin (zit eraan te komen, net als een veralgemeend alcoholverbod); rijdt er al eens iemand tegen een boom?, kap alle bomen langs de weg (ooit eens in alle ernst voorgesteld door een politicus van ik weet niet meer welke signatuur maar 't zal geen groene zijn geweest) - enzovoort enzovoort. Tot we perfect te reguleren en controleren zombies zijn die verveeld gapend het moment afwachten dat ze eindelijk kunnen worden afgevoerd. De dood in het leven, qua. De dood in de pot.