woensdag 24 september 2014

facebookbericht 621‘Onze samenleving is er beter aan toe dan in 1914’, stelt minister-president Geert Bourgeois in zijn Septemberverklaring. Hij kickt, als West-Vlaming, al jaren op die herdenking van de – dubbele O! – zogenaamde Groote Oorlog en het valt te begrijpen dat hij het jaartal veertien, tevens het jaar waarin hij zijn onverhoopte glorificatie bereikte als Vlaamse nummer één, hoog in het vaandel voert. Het weze hem gegund. Maar is onze samenleving er echt beter aan toe dan in 1914? Op grond van vele indicatoren kan dat zeker worden beweerd: levensverwachting, scholingsgraad, algemene levenskwaliteit. Maar niet als het over CO2-uitstoot gaat, zoals Groen-fractieleider Björn Rzoska vandaag in de bespreking van die Septemberverklaring opwierp. Die uitstoot is vandaag wereldwijd bijna twintig keer zo groot als honderd jaar geleden en wat dat zal betekenen voor de algemene levenskwaliteit, begint stilaan tot alle geesten door te dringen. Behalve tot die van de nieuwe Vlaamse bewindvoerders blijkbaar: het woord ‘klimaat’ (in al zijn samenstellingen) duikt niet één keer op in de Septemberverklaring. Voor de Vlaamse Regering, die gebiologeerd lijkt door de kleuren geel en zwart en door de Vlaamse onafhankelijkheid, lijkt de klimaatproblematiek niet eens te bestaan. Dus kan de vraag opnieuw worden gesteld: zijn we er beter aan toe dan in 1914? Het antwoord luidt: ja, als beter de kop in het zand kunnen steken synoniem is van er beter aan toe zijn. Waar onze voorouders in 1914 een oorlog begonnen zonder goed te weten waarom, zonder dat er een echt conflict was, en als kiekens zonder kop naar het front renden om zich daar te laten afslachten, daar is er nu voor conflicten stof genoeg, terwijl we buitengewoon bedreven zijn in doen alsof er niets aan de hand is. Als dat vooruitgang is, ja, dan is onze samenleving er beter aan toe dan in 1914.