maandag 8 september 2014

wolken 1169-1171wolkenfragmenten uit Madame de Sévigné, Brieven

1169
De nacht kwam. Het vuurwerk werd geen succes, de lucht was zwaar bewolkt; het kostte zestienduizend francs. (36)

1170
En om vijf uur trek ik me terug, in een bewonderenswaardige gehoorzaamheid; ik doe dat nederig, en vol misnoegen erken ik dat ik een nietswaardige sterveling ben, die in een dwaze vrees afscheid neemt van een wolkeloze lucht, mijn oudste vriend, die ik er soms ten onrechte van beschuldig dat hij me al mijn vroegere kwalen bezorgd heeft. (104)

1171
Ik stond aan het einde van de oprijlaan om de schoonheid van de zon te bewonderen, toen ik ineens in het westen een poëtische zwarte wolk zag opdoemen waar de zon in wilde duiken en tegelijkertijd kwam er een afschuwelijke mist opzetten. (182)