zondag 21 september 2014

wolken 1186wolkenfragment uit Willem Elsschot, Tsjip / De leeuwentemmer

1186
Tot de meimaand haar intrede gedaan heeft, Walter, en met haar de eerste wolken die in de richting van ’t Oosten gedreven zijn. (637)