woensdag 26 oktober 2016

de herfst van 2016 – 22Ik heb met stijgende verbazing de roman Wij van Elvis Peeters gelezen. Toen het boek in 2009 verscheen, ontstond er enige ophef rond. Niet verwonderlijk, want de toon die Peeters aanslaat, is bepaald rauw. (Ik zeg gemakshalve Peeters, derde persoon enkelvoud, hoewel het eigenlijk een pseudoniem is waarachter zich een schrijverskoppel (m/v) ophoudt.)

Wij vertelt het verhaal van een achttal pubers die samen optrekken en zich overgeven aan gewetenloze daden die meestal zeer seksueel getint zijn: perversiteiten, obsceniteiten, pooierschap, hoereren. Enfin, de hele catalogus – het gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe, ik bespaar gevoelige zielen de details over welke voorwerpen in welke lichaamsopeningen worden gestoken en dat soort ongein. Wie deze roman niet op de juiste manier leest, kan niet anders dan geschokt zijn en het boek vol weerzin in een hoek gooien. Ik heb die aanvechting een paar keer moeten bedwingen.

Gelukkig las ik Wij wél op de goede manier, namelijk als een lang uitgesponnen allegorie. Wij is helemaal geen aanklacht tegen ‘de jeugd van tegenwoordig’, zoals sommigen Peeters’ boek hebben gelezen, maar houdt de volwassenen een spiegel voor. Wij is geen realistische reconstructie van een werkelijkheid, maar een gedachtenexperiment. Wat krijg je als een groep jongeren zich even gewetenloos gedraagt als diegenen die het in de wereld der volwassenen voor het zeggen hebben: de gewetenloze kapitalisten die elk moreel besef laten varen en zich volledig laten leiden door het streven naar kortetermijnprofijt, genot, winst? Wat gebeurt er als dit streven elke moraliteit overwoekert? Zo gelezen wordt Wij een verontrustende parabel, een sinistere nachtmerrie waarin geen sprankeltje hoop wordt binnengelaten, of het zou moeten zijn dat het enigszins kan geruststellen dat een van de acht kinderen een lezer is, die er zich niet voor schaamt geschriften van Heidegger, Cioran en – jawel! – Jean-Luc Nancy tot zich te nemen.

Het is geen prettige ervaring, Wij te lezen. ’t Is het soort boek dat je maar beter niet cadeau doet. Maar is het een goed boek? Literaire kwaliteit kan, ja moet misschien zelfs, ook tégen de haren in kunnen strijken. ’t Is niet omdat het geen prettig boek is, dat het niet goed of mooi zou kunnen zijn.
 
Wij stelt, als roman, teleur. Ik begrijp het opzet, maar stoot mij aan de uitwerking. Het geschut waarmee Peeters schiet, is te grof. Het is te zeer alleen maar die allegorie, alleen maar dat experiment. De opsomming van de wreedheden, waarvan de onderkoelde beschrijving zelf ook al wreed is, is contingent, niet-noodzakelijk. Het is gewoon een opsomming die nergens toe leidt. Een aaneenschakeling, een nevenschikking. De karakters van de acht komen nauwelijks tot leven. Hun onderlinge relaties blijven onderbelicht. Dit is te zeer een theoretisch boek: ‘wat als?’ Een échte diepgang wordt niet bereikt. Er wordt nauwelijks een wereld geschapen waarin de plot, voorzover die er al is, zich afspeelt. Er is geen wederzijdse versterkende inwerking tussen vorm en inhoud – behalve dan door de secce, klinische toon. Als je het boek uit hebt, heb je kennis genomen van een pijnlijke idee – maar je hebt geen troostbiedende schoonheid ervaren. Je slaat de laatste bladzijde om en neemt definitief afscheid van het boek. Een onbehaaglijk gevoel blijft nog even hangen. Het enige positieve dat je eventueel aan Wij kunt overhouden, is de veronderstelling dat de motivatie om zoiets verontrustends te schrijven een fundamentele bezorgdheid is over de toestand van de wereld waarin jonge mensen vandaag moeten opgroeien.

4493

Erfurt (D) - 160808

dinsdag 25 oktober 2016

instagram 215

160919

instagram 216

Brussel, Centraal Station - 160920

instagram 214

160918

de herfst van 2016 – 21


dinsdag 4 oktober

Eergisterenavond kwamen hier drie vrienden samen om het over cohousing te hebben. Niemand van ons vieren moet ervan overtuigd worden dat deze woonvorm heel wat voordelen oplevert: ecologische maar ook economische. Volgens S., die het initiatief op gang trok, zou het voor elk van ons een goedkopere oplossing zijn. Ik voel ervoor, maar ik voel meteen ook hoe ik ervoor terugschrik om mijn comfortzone prijs te geven. Het kortetermijndenken van de status-quo botst met een keuze voor de lange termijn. Het zal moed vergen om in het project in te stappen. Maar is dat niet de moed die onze hele maatschappij aan de dag zal moeten leggen?

Ik hield voor de periodiek De Bond van De Gezinsbond van 1 tot en met 6 oktober een dagboek bij. Het verscheen op 21 oktober en dit is de bijdrage van 4 oktober.

4492

Erfurt (D) - 160808

maandag 24 oktober 2016

wolken 2100wolkenfragment uit Elvis Peeters, Wij

2100
Al dagen stroomde de regen, we keken uit over de mistroostige daken van de wijk, daarachter lag een horizon die zich in grijze wolken hulde, de ruiten waren vuil, het was onmogelijk helder te zien. (99)