donderdag 15 november 2018

van Dale 216-221


216
Dan keek hij naar de wedstrijden tot het moment was aangebroken om te wieberen, want Bittori was de baas over het apparaat en Bittori wilde het rijk alleen hebben wanneer ze naar haar favoriete programma’s keek.
Fernando Aramburu, Vaderland, 132

wieberen (onoverg.; wieberde, is gewieberd) (Barg.) weggaan, ophoepelen

217
Miren doopte een churro in de warme chocola.
Fernando Aramburu, Vaderland, 278

churros (mv.) /tʃurɔs/ (mv.) gefrituurde deegstengels die met suiker bestrooid of in chocolade gedoopt worden, een Spaanse lekkernij

218-221
Nadat hij de patiënt had onderzocht, stelde Xabier zijn eigen rapport op: meerdere contusies, fractuur van de negende ribbenboog links, longcontusie, hemopneumothorax links, perioculair hematoom links met hemorragie, subcutaan emfyseem van het cervicale gebied tot het bekken, hematomen en schaafwonden op beide benen.
Fernando Aramburu, Vaderland, 486-487

contusie (de (v.); -s of contusiën) (med.) kneuzing
hemorragie (de (v.)) (med.) bloeding
emfyseem (het (emfysemen) 1 zwelling van een weefsel of orgaan door gas of lucht, syn. luchtgezwel: mediastinaal emfyseem, emfyseem waarbij de uit de longen ontsnapte lucht zich in het weefsel in en om de borstholte ophoopt
mediastinum (het; g.mv.) ruimte tussen de beide longen
cervicaal (bn.) tot de hals of nek behorend: de cervicale wervelkolom

van Dale 211-215


211
Of het nu de coelacant, Goethe, Andy Warhol, de dodo, countrymuziek, Aboriginals zijn, hij moet er boeken over hebben.
Thomas Blondeau & Roderik Six, De boekendokter, 151

coelacant /selakɑnt/ (de (m.); -en) grote, primitieve beenvis

212
‘Hoor die koe eens nirken,’ zei ze dan.
Leo Pleysier, Heel de tijd, 119

nirken (overg.; nirkte, h. genirkt) (gew.) herkauwen

213
(…) denk aan de blinde muzikant die in de lobby van het Azalaï-hotel in de Malinese hoofdstad Bamako zijn kora bespeelde terwijl aan zijn voeten zijn vijfjarige dochtertje zat te luisteren (…)
Leo Pleysier, Heel de tijd, 145

kora (de; -‘s) West-Afrikaans tokkelinstrument met een grote klankkast en 21 snaren

214
(…) de schalk die, terwijl hij daar in zijn eentje onder een hoge beukenboom in zijn tuin staat, met luid handgeklap de overvliegende kauwen probeert bang te maken (…)
Leo Pleysier, Heel de tijd, 171

1schalk (de (m.); -en) iem. die op grappige wijze plaagt of dingen doet of zegt die eigenlijk niet gepast zijn, syn. guit, grappenmaker

215
‘Ik moet weer verder, ik heb mijn zoon mul beloofd voor het avondeten. (…)
Fernando Aramburu, Vaderland, 10

1mul (de (m.); -len) 1 naam van een familie van vissen (Mullidae), syn. zeebarbeel 2 (in ’t bijz.) vissoort die op de baars lijkt, belangrijke consumptievis (Mullus surmuletus), syn. koning van de poon, zeekoning

driekleur 386


Op een dag, tijdens de rookpauze, kwamen ze elkaar tegen bij de poort. Smerige overalls, rode gezichten, zwart geworden werkschoenen.
‘Heb je al iets gehoord?’
‘Nee.’
‘Wij wel.’
Hij zag de blijdschap in zijn ogen, de behoefte om te vertellen, de gele tanden, een gouden vulling in een kies.

Fernando Aramburu, Vaderland, 202