donderdag 25 september 2014

dienstmededeling


Dat deze blog het qua bezoekersaantallen goed doet, wist ik al langer, maar de laatste dagen gaat het wel erg hard. Het gemiddelde aantal ‘terugkerende bezoekers’ – dat is het enige cijfer dat mij werkelijk interesseert – blijft min of meer constant, zo rond de zestig per dag, maar er is een opvallende piek in het aantal ‘eerste bezoekers’ en ‘pageviews’ en dat wil een mens wel eens van naderbij bekijken. En dan kom ik, wanneer ik bekijk waar al dat schoon volk vandaan kom, tot een verbazende vaststelling: ik krijg buitensporig veel volk over de vloer uit de Verenigde Staten en Oekraïne. Waar ik dat aan te danken heb, weet ik niet, maar ik kan mij maar moeilijk voorstellen dat al deze mensen mijn posts lezen. Scannen zal wellicht een beter werkwoord zijn. (De cijfers hieronder betreffen de volledige voorbije week.)