donderdag 8 april 2021

op naar de zestig 175

 


In het onooglijke Frisée, een schier volledig ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw stilgevallen dorp in de Condroz, kreeg de regionaal gerenommeerde installatiekunstenaar Bruno Delaforterie van een schimmige cultuurorganisatie de opdracht om de achteruitgang van het christelijk geloof te becommentariëren. Met zijn eigenzinnige invulling joeg hij de pastoor, die nog één keer per maand langskwam om de oudste vrome zielen te bedienen, op stang: Delaforterie’s ‘springende Heiland’ werd als blasfemisch gebrandmerkt. Tot een vergelijk tussen beide heren was het nog niet gekomen, niet het minst omdat het niet evident bleek om de ingreep meteen ongedaan te maken.

210404