zaterdag 24 oktober 2015

vierenvijftig 13© Le Figaro

17 oktober 2015

zaterdag

Op Facebook krijg ik een stukje ‘Apostrophes’ te zien. Een nog jonge Bernard Pivot ontvangt in de zaal met Sumerische kunst een paar vooraanstaande Franse intellectuelen, onder meer Michel Foucault, om te debatteren over l’avenir de l’homme. Ondenkbaar dat zoiets als ‘Apostrophes’ bij ons mogelijk zou zijn. De laatste poging in die zin was ‘Container’ – en iedereen weet hoezeer dat programma werd weggelachen (niet door mij). De situatie in Vlaanderen is schrijnend. Als we al eens een boekenprogramma krijgen, dan een op kleuterniveau (zoals de vorige poging, ik ben de titel vergeten, was het niet Iets met boeken?). Het wordt altijd snel afgevoerd, zodat duidelijk wordt wat het was: een doekje voor het bloeden, een argument om die lastige Vlamingen die wel eens een boek lezen te sussen. Neen, schrijvers worden hoogstens af en toe eens opgevoerd in infotainmentprogramma’s, op voorwaarde dat ze mediageniek zijn (De Coster, Verhulst, dat soort). Zij mogen dan wat leuteren over hun privéleven of, in het beste geval, over een saillant detail uit hun laatste boek. Maar over het boek in zijn geheel, de literaire relevantie ervan, de filosofische gedachte die er achter steekt – ho maar. Laat staan dat ze zich de ‘pretentie’ zouden aanmeten van een Michel Foucault en zeggen dat ze het niet over hun boek willen hebben omdat dat af is en de mensen dan maar dat boek moeten lézen, om dan van het aangeboden podium gebruik te maken om een statement te maken. Neen, dat is bij ons niet mogelijk. Omdat de gelegenheid er niet is (en als je ziet hoe de openbare omroep nu wordt uitgekleed, ziet het er niet naar uit dat die gelegenheid er snel zal komen), omdat als de gelegenheid er wel is alles wordt vastgezet in strakke formats, maar ook omdat de mensen van dat kaliber (inhoud plus de gave om het te brengen) zich liever met andere dingen bezighouden, blijkbaar. En ja, ik vind dat intellectuelen zich móeten compromitteren. Of zich engageren, maar dat is in onze wereld hetzelfde. Zij moeten zichzelf op het spel zetten en niet angstvallig de subsidieverstrekker ontzien. Want dat is uiteindelijk wat hen gevangen houdt. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. ¶ Ik pleit niet voor een boekenprogramma op tv. Ik vraag mij gewoon af waarom in Vlaanderen de ‘linkse intellectuelen’ (niet langer een pleonasme en dat is het ook nooit geweest natuurlijk) zich in hun engagement, dat er volgens mij te weinig is, niet van de tv als medium bedienen. Er zijn twee mogelijke verklaringen. Ofwel wil de tv dat niet omdat het alleen maar ‘slechte’ tv oplevert en dus levert de tv geen format waarin een dergelijk intellectueel engagement mogelijk zou zijn, ofwel bedienen de intellectuelen zich niet van het medium tv omdat ze het een irrelevant medium vinden. Ik ben van oordeel dat een openbare omroep democratisch zou moeten zijn (en niet economisch/commercieel, zoals de VRT geworden is) en dus álle bevolkingsgroepen zou moeten representeren, ook de minderheden. En wat dat betreft, zal ik hier maar eens een boutade herhalen die ik al elders eens heb opgeworpen (geen barricade, maar een boutade): in onze samenleving vormen de intellectuelen de slechtst beschermde minderheid. ¶ Zandvoorde, bij Oostende. Wat een vreemde plaats, wat een niet-plaats eigenlijk. De Zandvoordestraat, of -steenweg, ik weet het niet meer. De ene kmo naast de andere. Het stinkt er naar benzine en mest. De Daikin-fabriek: airco. De rijschool met, aan de overkant van de straat, een oefenterrein om de manoeuvres te leren. De stoffenwinkel van Verkempink. Dit is verloren gebied, een buitenzone, non-descript en onbeschrijfelijk. Ik beeld mij in hoe een Engelse toerist, in de tijd dat er in Oostende nog ferryboten aankwamen, langs deze weg het land binnenreed. De eerste indruk van een land, van het vasteland. De ontreddering die zo iemand moet gevoeld hebben.