woensdag 14 oktober 2015

wolken 1631wolkenfragment uit Joost Zwagerman, Collega’s van God

1631
Natuurlijk bestaat er een groot verschil tussen mens en dier, maar het is geen kwalitatief verschil als het om de intensiteit van het leven gaat. Een dier denkt niet en zet weinig of niets om in taal, maar dat betekent niet dat de levende wezens die dat wél doen geen respect moeten hebben voor dieren, planten, wolken. Niets mag je van je respect en bewondering uitsluiten. (137)