maandag 26 oktober 2015

vierenvijftig 15© VRT

19 oktober 2015

maandag

Ik stelde mij vorige week de vraag wanneer je kunt, of moet, stellen dat een leven mislukt is. Welke criteria hanteer je om dat te beoordelen? Het lijkt evident dat je pas van een mislukking kunt spreken als duidelijk is wat de doelstelling is, die in dat geval niet werd bereikt. Wat is de doelstelling van het leven, van mijn leven? Gelukkig zijn? Is dat mogelijk zonder anderen gelukkig te maken? Neen dus. Maar dan zegt men dat je anderen maar gelukkig kunt maken als je het zelf bent. Of omgekeerd: dat ongelukkig zijn zich afzet op je omgeving. Zolang je dus niet gelukkig bent, zou je anderen niet gelukkig kunnen maken. Vicieus. ¶ Melanie di Biasio noemt in 'Off The Record' Alain Bashung als invloed, en wel diens L’Imprudence. Dat doet me plezier. Laisse venir. Laisse le vent du soir décider. Die twee zinnen: een mantra. ¶ (…)