maandag 27 juli 2015

los ingeslagen 251 / van boeken bezeten 3120 november 2001

Lees! Duik onder in je boeken! Alle tijd die je aan lezen besteedt, hoef je niet te leven. Hou een boekhouding bij van je omgang met boeken. Klamp je vast aan de getallenkabbala van paginering en hoofdstuknummers en aantallen gelezen boeken… Veranker jezelf in een geruststellende parallelwereld van citaten. Laat de stemmen van je geliefkoosde personages voor jou spreken, zodat niemand nog iets hoeft te verwachten van wie je werkelijk bent. (Of niet bent – wat doet het er overigens toe aangezien je vaak minder wérkelijk bent dan die personages.)

‘Terwijl de geliefde de realiteit van de liefde belichaamt, en daarmee gedoemd is om teleur te stellen, biedt de prostituee een representatie van de liefde, dat wil zeggen een hulpmiddel om te kunnen dromen.’ Simon Leys, geciteerd door Julian Barnes, Iets aan te geven?, 162.

Humphrey Bogart wauwelt op een gegeven ogenblik in The Barefoot Comtessa (1954, hopeloos verouderd – en ik kijk hem dan ook niet uit): ‘A script has to make sense – life doesn’t.’ Hij zegt niet: het leven heeft geen zin, maar wel: het leven hoeft geen zin te hebben. Nuance!

Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel, 142: Poolse kinderen wuiven eind jaren zestig naar een passerende trein. Ik herinner me, heel vaag, zoiets als kind ook nog te hebben gedaan. Nu doen kinderen dit niet meer (behalve misschien de allerjongste): wuiven naar onbekenden op een passerende trein, boot of autobus. Of naar een vliegtuig of luchtballon. Met enkel het eenvoudige genoegen in de sensatie van het bewegen en het zich verplaatsen als motivatie. Is het omdat ‘mobiliteit’ toen nog iets ongewoons was…? Van dezelfde orde was het genoegen dat wij als kinderen hadden in het meerijden in een auto…

Wat heeft Saturnus met melancholie te maken? (Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel, 153: ‘saturnische melancholie’.)

Het lezen van Barnes’ Iets aan te geven? zou kunnen leiden tot het lezen van Bouvard en Pécuchet, de biografie van Colette van Francine du Plessix Gray, de briefwisseling tussen Flaubert en Sand. Via Mulisch’ De ontdekking van de hemel zou je tot het jou onbekende Der Einzige van Max Stirner kunnen komen.