vrijdag 24 juli 2015

los ingeslagen 248 / parallel 16


15 november 2001


Het toeval dat vormelijkheden samenbrengt – en daaruit moet dan een inhoud naar voren treden. Onmiddellijk nadat ik in Ulysses de passage lees waarin Bloom in de zetterij van de krant de letterzetter het zetsel leest: in spiegelbeeld en van rechts naar links, lees ik hoe Max in De ontdekking van de hemel in de winkel van Ada’s vader de geschilderde letters op de ruit leest: ANTIQUARIAAT ‘LOF DER ZOTHEID’, in spiegelbeeld en van rechts naar links. Hieruit, uit deze samenloop, valt niets af te leiden. Maar soms is het wél mogelijk en dan is het resultaat: schoonheid en, om die schoonheid, tevredenheid.