dinsdag 21 juli 2015

wolken 1525wolkenfragment uit Hans Fallada, De drinker

1525
De halve dat stond ik voor het raam in mijn cel; urenlang keek ik naar de snel voorbijdrijvende wolken, genoot van de weilanden, van het vee en het bos, en keek glimlachend de rap voorbijfietsende meisjes na. (292)