vrijdag 24 juli 2015

facebookbericht 800Jan Verwee: Dit onvolmaakt systeem is wel de bron van ons inkomen, sociale zekerheid, pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, vrije tijd, leuke dingen die we dagelijks gebruiken, en zo veel meer. Waarom zou je de koe slachten die je melk verschaft ? Omdat ze ook af en toe een koeientaart produceert ? De onvolmaaktheid van het systeem is meststof voor een vruchtbare toekomst.

*

Jan Verwee, voor u is dit duidelijk de best mogelijke aller werelden, met bovendien nog uitzicht op een 'vruchtbare' toekomst. En dan neem ik aan dat u het over ons land hebt. Maar het is de best mogelijke aller werelden voor een steeds kleinere elite van financiële spitstechneuten die zich in dit totalitaire casinokapitalisme redelijk ongehinderd kunnen uitleven zonder zich te bekreunen om allerlei aspecten van het 'onvolmaakte systeem': de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, roofbouw op de natuurlijke grondstoffen, klimaatopwarming, verstoring van de biodiversiteit, landbouw in handen van multinationals, een nieuwe kolonisatiegolf in Afrika, een politieke klasse die meer de banken dient dan de burgers en eigenlijk vooral de 'instellingen' moet gehoorzamen - tja, als u dat 'onvolmaakte systeem' verdedigt als 'meststof voor een vruchtbare toekomst', dan kan ik alleen maar zeggen dat ik een eerlijke koeienvlaai verkies boven een lading chemicaliën...