vrijdag 24 juli 2015

facebookbericht 799Viviane Forrester beschreef in 1994 in De terreur van de economie al haarfijn veel van de mechanismen die nu aan het werk zijn: de discrepantie tussen economie en democratie, het verdwijnen van de werkgelegenheid door onder meer robotisering en delokalisering, de afbraak van de sociale verworvenheden maar ook het verbazingwekkende uitblijven van sociaal verzet tegen dit alles.