dinsdag 28 juli 2015

wolken 1529-1531wolkenfragmenten uit Saul Frampton, Speel ik met mijn kat of speelt ze met mij? Montaigne en de kunst van het leven

1529
Op zondag raakte La Boétie enige tijd buiten bewustzijn, en toen hij weer bijkwam zei hij dat het leek of hij in een ‘dikke wolk en dikke mist’ was geweest, maar dat hij geen pijn voelde. (38)

1530
Als ik slaap zie ik niet erg scherp; maar ook het waken vind ik nooit helder en wolkeloos genoeg. (Frampton citeert Montaigne; 91)

1531
En zoals met donderend geraas het weerlicht / Met felle stralen door de wolkenhemel trekt, / Laaide in hem de oude vlam, stroomde de gloed / Weer in zijn merg, door zijn huiverende leden (…) (Frampton citeert Montaigne, die Vergilius citeert; 176)