donderdag 9 september 2004

Uit het nieuws

Een rapport van de Université Catholique de Louvain is formeel en dus wordt het stilaan een officieel erkende waarheid: ‘Zonder forse maatregelen staat België tegen het einde van de eeuw een ingrijpende klimaatswijziging te wachten. Een eerste verandering is dat de temperatuur zal stijgen. In vergelijking met het eind van de twintigste eeuw zal het 1,7 tot 4,9 graden warmer zijn in de winter en 2,4 tot 6,6 graden warmer in de zomer. […] Ook de hoeveelheid neerslag en de spreiding ervan over het jaar zal veranderen. Voor de winters is de verwachting een toename van 6 tot 23 procent neerslag. In de zomer varieert het van een status-quo tot een daling met 50 procent. Voorts kunnen stormen heviger de kop op steken. Het risico op overstromingen neemt toe. Rivieren dreigen buiten hun oevers te treden, omdat door de voorspelde toename van neerslag in de winter het grondwaterpeil en het debiet van de waterlopen stijgen. Een stijging van het gemiddelde zeepeil met 1 meter kan er bovendien toe leiden dat 63.000 hectare onder zeeniveau komt te liggen. Bij een mogelijke stijging van 8 meter over duizend jaar zal meer dan een tiende van het Belgisch grondgebied onder water liggen. Voorts stevent dit land af op een hertekening van de kaart van planten- en diersoorten. Soorten die in warmere streken leven, zullen opschuiven naar het noorden. Dat is nu al merkbaar in Europa, aan de hand van libellen, mieren, vlinders, mossen, algen en dergelijke. De beuk zal in België uiteindelijk niet meer gedijen. Daarnaast dreigt een fatale verdroging van het natuurgebied de Hoge Venen. Zet de huidige achteruitgang zich door, dan verdwijnt op den duur alle veen. De landbouw zal aanvankelijk niet veel schade ondervinden van een klimaatswijziging. Sommige gewassen zullen zelfs voordeel hebben bij een beetje meer warmte. Maar bij een gemiddelde stijging van meer dan 3 graden Celsius zullen vele gewassen het moeilijk krijgen. De opbrengst zal dan ook dalen. Een klimaatsverandering brengt ook gezondheidsrisico's mee. Het risico op malaria neemt toe. Hooikoortslijders krijgen het moeilijker door een verlengde aanwezigheid van pollen in de lucht. Ook zullen er meer gevallen zijn van de ziekte van Lyme, die verspreid wordt door teken. Dat probleem steekt al sinds 1990 in toenemende mate de kop op.’ (bron: De Morgen)