woensdag 1 september 2004

Fotografie (3)

MENSEN FOTOGRAFEREN, MAAR WAAR HOUDT HET OP?
Je kunt, eventueel verdekt opgesteld, willekeurige, onbekende mensen fotograferen. In het straatbeeld bijvoorbeeld, of op café. Maar dan merk je algauw dat je daarmee kunt bezig blíjven: er zijn zo véél mensen! Waarom deze wel en een ander niet fotograferen? Als je daarover nadenkt, merk je al vlug dat het de situatie is (eventueel iets anekdotisch), of formele kwaliteiten (kleur, compositie…), of een emotioneel engagement, die uiteindelijk dit onderwerp interessant moeten maken. Op zichzelf is een mens geen interessant onderwerp. Net zo min als dieren, planten, huizen, landschappen...