vrijdag 10 september 2004

Justegoei

Wij vernemen dat J gisteren in de late namiddag omstreeks zeventien uur in de B-laan, op amper driehonderd meter van zijn woning, door de federale politie werd tegengehouden en ter plekke onderworpen aan een alcoholcontrole. Wij vernemen ook dat J met zijn auto op weg was naar de school waar zijn oudste zoon (7) is ingeschreven, voor een oudercontact. Wij geven hier ter informatie en ter neutrale beoordeling mee dat die school zich op naar schatting een halve kilometer van de woning van J bevindt. Wij vernemen dat J te veel op had, wat ons niet verwondert want J heeft na de middag altíjd te veel op. Om die reden werd J onderworpen aan een boeteprocedure van rechtswege. Wij stellen vast dat tegen de voorgevel van J’s woning al maanden een herenfiets staat te verroesten: J’s fiets. Wij vinden wat J is overkomen niet prettig voor J. Wij zijn overigens altijd al van oordeel geweest dat de alcoholtolerantie te klein aan het worden is, omdat deze verminderde tolerantie mede het gevolg is van het onverantwoord gedrag van een kleine minderheid weggebruikers (meestal jongeren die tijdens de weekends met papa’s Golf tegen een boom knallen) maar ook omdat deze afgenomen tolerantie mede verantwoordelijk is voor de afbraak van het sociaal weefsel. Daarom hoeft J, die naar eigen zeggen ‘alleen maar één kriek had gedronken’ (wat wij moeilijk kunnen geloven want voor een alcoholpromille van – eveneens naar zijn zeggen – 0,35 is toch wel wat meer nodig), hoeft J dus niet beboet te worden omdat hij in kennelijke staat – maar zeker niet stomdronken of stiepelzat of kézze (zoals het hier in deze streek wordt gezegd) – per auto door de B-laan reed. Maar wij zeggen wel ‘justegoei’ (wat zoveel betekent dat J die boete ons inziens wél verdient en dat wij daarbij zelfs enig leedvermaak moeilijk weten te onderdrukken) omdat wij van oordeel zijn dat voor een verplaatsing van één kilometer – heen en terug, te weten tweemaal vijfhonderd meter, met een flinke rustpauze tussenin, tijdens het wachten namelijk op het altijd vertraging oplopende oudercontact – het gepast is de fiets te nemen in plaats van de auto, ook al staat die fiets al een hele tijd tegen de voorgevel van de eigen woning te verroesten. Om die reden zeggen wij: een dikke boete is wat J verdient.